ośrodek doskonalenia techniki jazdy w legnicy

nauka - zabawa - emocje

ośrodek doskonalenia techniki jazdy w legnicy

Bon podarunkowy

Bon podarunkowy to doskonały prezent, którym możesz obdarować inną osobę z okazji imienin, urodzin czy innej okoliczności. Bon obejmuje jednogodzinne, indywidualne szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy w trudnych warunkach drogowych.

 

Szkolenie jednogodzinne

Część praktyczna

 • Przygotowanie do jazdy (zajęcie odpowiedniej pozycji za kierownicą, ustawienia)
 • Slalom zadaniem uczestnika jest pokonanie wyznaczonego slalomu bez najeżdżania na przeszkody (zadanie ma na celu wyćwiczyć właściwe operowanie kołem kierownicy),
 • Hamowanie awaryjne z użyciem systemu ABS, ESP oraz bez systemu ABS, ESP (zadanie ma na celu wyćwiczyć prawidłową reakcję ruchową, czyli koordynację pracy rąk i nóg - kierownica oraz hamulec),
 • Ćwiczenie prawidłowego i szybkiego reagowania na zjawisko nadsterowności/podsterowności (zadanie ma na celu panowania nad samochodem podczas wystąpienia ww. zjawiska),
 • Omijanie niespodziewanej przeszkody z użyciem kurtyn wodnych (utrzymanie wyznaczonego toru jazdy),
 • Zademonstrowanie wykorzystania urządzenia destabilizującego tor jazdy tzw. (szarpak).

Osoba szkolona otrzymuje certyfikat o ukończeniu szkolenia

Do pobrania - wniosek o przystapienie do szkolenia

Szkolenie trzygodzinne

Część teoretyczna 1 godzina zajęć:

 • pozycja za kierownicą,
 • sposób zapinania pasów,
 • operowanie kołem kierownicy – skręty,
 • pojęcia nadsterowności i podsterowności,
 • omówienie zadań praktycznych,
 • niektóre aspekty eco drivingu mające wpływ na koszty eksploatacji pojazdy.

 

Część praktyczna 2 godziny zajęć:

 • Przygotowanie do jazdy (zajęcie odpowiedniej pozycji za kierownicą, ustawienia),
 • Slalom zadaniem uczestnika jest pokonanie wyznaczonego slalomu bez najeżdżania na przeszkody (zadanie ma na celu wyćwiczyć właściwe operowanie kołem kierownicy),
 • Hamowanie awaryjne z użyciem systemu ABS, ESP oraz bez systemu ABS, ESP (zadanie ma na celu wyćwiczyć prawidłową reakcję ruchową, czyli koordynację pracy rąk i nóg - kierownica oraz hamulec),
 • Ćwiczenie prawidłowego i szybkiego reagowania na zjawisko nadsterowności/podsterowności (zadanie ma na celu panowania nad samochodem podczas wystąpienia ww. zjawiska),
 • Omijanie niespodziewanej przeszkody z użyciem kurtyn wodnych (utrzymanie wyznaczonego toru jazdy),
 • Zademonstrowanie wykorzystania urządzenia destabilizującego tor jazdy tzw. (szarpak).

Osoba szkolona otrzymuje certyfikat o ukończeniu szkolenia

Do pobrania - wniosek o przystapienie do szkolenia

Oferta dla szkół

Zapraszamy grupy uczniów ze szkół do wzięcia udziału w prezentacji i krótkich ćwiczeniach w ODTJ Legnica. Warunkiem przystąpienia do ćwiczeń jest posiadanie prawa jazdy przez ucznia.

 

Prezentacja teoretyczna:

 • właściwa pozycja za kierownicą,
 • właściwe operowanie kołem kierowniczym podczas manewrów,
 • omówienie zjawiska podsterowność i nadsterowności pojazdu,
 • prawidłowe pokonywanie łuków,
 • bezpieczny tor jazdy,

 

Część praktyczna (od 10 do 15 min dla ucznia):

 • Przygotowanie do jazdy, pozycja za kierownicą,
 • Hamowanie awaryjne na śliskiej nawierzchni na prostej i łuku,
 • Ćwiczenie prawidłowego i szybkiego reagowania na zjawisko nadsterowności/podsterowności,
 • Omijanie niespodziewanej przeszkody z użyciem kurtyn wodnych (utrzymanie wyznaczonego toru jazdy),
 •  Przejazd z prędkością około 30-stu km/h przez urządzenie destabilizujące tor jazdy tzw. (szarpak),
 • Podsumowanie dla grupy szkoleniowej – pogadanka na temat popełnionych błędów w trakcie ćwiczeń na płytach poślizgowych – czyli jak zwiększyć bezpieczeństwo swoje i pasażerów w trakcie podróży.

Grupy zorganizowane

 

Część teoretyczna (10-15 minut)

 • pozycja za kierownicą,
 • sposób zapinania pasów,
 • operowanie kołem kierownicy – skręty,
 • pojęcia nadsterowności i podsterowności,
 • omówienie zadań praktycznych,
 • niektóre aspekty eco drivingu mające wpływ na koszty eksploatacji pojazdu.

 

Część praktyczna (1 godz 45 min)

 • przygotowanie do jazdy (zajęcie odpowiedniej pozycji za kierownicą, ustawienia),
 • slalom (właściwe operowanie kołem kierownicy) – pokonanie wyznaczonej trasy bez najeżdżania na przeszkody,
 • hamowanie awaryjne z użyciem systemu ABS, ESP oraz bez systemu ABS,
 • opanowanie pojazdu w przypadku poślizgu (nadsterowności/podsterowności),
 • omijanie niespodziewanych przeszkód (kurtyny wodne),
 • jazda przez urządzenie destabilizujące tor jazdy tzw. (szarpak).

 

Cena promocyjna - 300 zł brutto od osoby - obejmuje:

 • dwie godziny szkolenia,
 • indywidualną opiekę instruktora techniki jazdy dla każdej osoby
 • szkolenie na pojeździe ODTJ (najnowszy model Hyundai I20)
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

Po określeniu liczby uczestników szkolenia, w zależności od preferowanych terminów, zostanie opracowany indywidualny harmonogram szkolenia

Nasza oferta

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu oferuje szereg szkoleń, które dedykowane są zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm oraz instytucji:

- szkolenia doskonalenia techniki jazdy dla osób indywidualnych,

- szkolenia doskonalenia techniki jazdy dla firm i instytucji,

- szkolenia doskonalenia techniki jazdy dedykowane dla służb mundurowych,

- szkolenia doskonalenia techniki jazdy w trakcie zorganizowanych eventów.

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

ul. Bydgoska 30C

59-220 Legnica

tel.: 76/ 866-02-51 wew. 101

e-mail: sekretariat.lg@dord.dolnyslask.pl

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Drukuj

Numer konta bankowego

przelew krajowy: Santander Bank Polska 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664

przelew z zagranicy: Santander Bank Polska WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664

  Galeria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
team9
team10
team11
team12
team12
team12
team12

Deklaracja dostępności ODTJ Legnica

Deklaracja dostępności ODTJ Legnica

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej "http://www.odtj-legnica.pl" ODTJ Legnica

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •     brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć,
 •     pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji,
 •     brak wymaganego kontrastu minimalnego w niektórych miejscach na stronie,
 •     informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 •     Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-30
 •     Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-06-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 •     Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Galik
 •     E-mail: sekretariat@dord.dolnyslask.pl
 •     Telefon: /71/ 774-67-70

Każdy ma prawo:

 •     zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •     zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •     wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •     dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •     wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •     wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:    Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

 • E-mail: umwd@dolnyslask.pl
 • Telefon: 71 776 90 53
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Legnicy, ul. Bydgoska 30C, 59-220 Legnica

Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla wózków. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed kompleksem budynków wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Back to Top